Panikångest

Här kommer snart information om panikångest att läggas in.


Så länge finns mer att läsa på Netdoktor


Från Netdoktor: "Att ha paniksyndrom eller panikångest innebär att få återkommande och oväntade panikattacker. Det kännetecknas av ett flertal kroppsliga symtom som åtföljs av en intensiv rädsla för att något katastrofalt ska inträffa till exempel att man ska tappa kontrollen, bli tokig eller få en hjärtattack.


Paniksyndrom drabbar 2-3 procent av befolkningen någon gång i livet. Omkring hälften av dessa utvecklar också agorafobi. Sjukdomen debuterar vanligen någon gång mellan sena tonåren och 35 år och drabbar kvinnor i dubbelt så hög grad som män."


Välkommen till SPS forum och chatt!

På forumet och chatten kan du hitta information, söka stöd och få kontakt med andra ångestdrabbade och anhöriga, gå på träffar och mycket annat. Välkommen!