Social fobi

Här kommer snart information om social fobi att läggas in.


Så länge finns mer att läsa på Netdoktor


Från Netdoktor: "Den drabbade känner mycket stark och överdriven rädsla och de obehagliga situationerna undviks därför nästan alltid. Man brukar skilja mellan generell och specifik social fobi. Den som är drabbad av generell social fobi känner ångest i de flesta sociala situationer medan den med specifik social fobi är rädd för vissa sociala situationer, som att äta, skriva under ett kvitto eller att tala inför en grupp.


Social fobi förekommer hos cirka 10 procent av befolkningen. Social fobi brukar oftast debutera i 15-20-årsåldern och förekommer nästan lika ofta bland kvinnor som bland män."

Välkommen till SPS forum och chatt!

På forumet och chatten kan du hitta information, söka stöd och få kontakt med andra ångestdrabbade och anhöriga, gå på träffar och mycket annat. Välkommen!