Först på plats vid en trafikolycka – vad gör man?

2024-01-13

Varje år skadas omkring 20 000 personer i trafikolyckor i Sverige. Dessa siffror belyser en verklighet där chansen är ganska stor att du någon gång kommer att vara först på plats vid en trafikolycka. Att vara den första på en olycksplats kan vara en överväldigande upplevelse, och det är viktigt att veta hur man agerar på ett effektivt och säkert sätt.

I den här artikeln går vi igenom de grundläggande stegen för hur du bör agera om du befinner dig i denna situation. Det handlar om att säkerställa din egen och andras säkerhet, att ge första hjälpen, och hur man larmar rätt.

1. Skaffa dig en överblick över situationen

När du är först på plats vid en trafikolycka är det första steget att skaffa dig en överblick över situationen. Det är avgörande att behålla lugnet, trots att omständigheterna kan vara stressande och omtumlande. Ta ett djupt andetag och försök att bedöma situationen.

Titta runt för att förstå vad som har hänt. Hur många fordon är inblandade? Finns det fotgängare eller cyklister inblandade? Observera också om det finns några uppenbara faror som brinnande fordon, läckage av farliga ämnen eller högtrafikerade vägar.

Notera skador på fordon och eventuella skadade personer. Detta hjälper dig att bedöma allvaret i situationen och vilken typ av hjälp som kan behövas. Även om det kan vara frestande att omedelbart ingripa, är det viktigt att först förstå hela bilden av olyckan för att kunna agera på ett säkert och effektivt sätt.

2. Larma SOS via 112

När du har fått en överblick över situationen är nästa steg att omedelbart larma SOS via 112. Detta är ett kritiskt steg för att säkerställa att professionell hjälp anländer så snabbt som möjligt.

När du ringer 112, var beredd att ge exakt information om var du befinner dig. Det kan innebära att nämna vägnummer, närmaste korsning, vägmarkeringar eller andra kännetecken som kan hjälpa räddningstjänsten att lokalisera olycksplatsen snabbt.

Beskriv vad som (sannolikt) har hänt, så detaljerat och lugnt som möjligt. Uppge antalet fordon som är inblandade, om det finns fotgängare eller cyklister involverade, och synliga skador eller skador på personer.

Det är också viktigt att informera om hastighetsbegränsningen på vägen där olyckan inträffat. Detta ger en indikation på potentialen för allvarliga skador och hjälper räddningstjänsten att bedöma situationens allvar.

Försök som sagt att vara så tydlig och lugn som möjligt när du kommunicerar med SOS-operatören. Detta minimerar risken för missförstånd och säkerställer att lämpliga räddningsinsatser skickas till olycksplatsen så snabbt som möjligt.

3. Skydda olycksplatsen

Efter att ha larmat SOS är nästa steg att skydda olycksplatsen för att förhindra ytterligare olyckor och säkerställa att den är säker för både de inblandade och räddningstjänsten som kommer till platsen.

Om du har en varningstriangel, ställ ut den i en lämplig avstånd bakom olycksplatsen. Avståndet beror på vägens hastighetsbegränsning – ju högre hastighet, desto längre bort bör trianglarna placeras. Sätt också på ditt eget fordons varningsblinkers, särskilt om olyckan har inträffat under dåliga ljusförhållanden eller dålig sikt. Detta signalerar till andra förare att det finns en fara framför.

4. Hjälp drabbade personer

Det sista steget är självklart att hjälpa de drabbade personerna på plats. Det är viktigt att hantera detta steg med försiktighet och medvetenhet om de potentiella riskerna.

Om du stöter på personer som har varit inblandade i en trafikolycka bör de i första hand uppmanas att förbli i sina fordon (om möjligt utan risk för ytterligare skada eller liknande). Detta är särskilt viktigt om de kan ha ådragit sig nack- eller ryggskador. Råd dem därför att inte röra sina huvuden.

Det finns dock undantag när omedelbar hjälp är nödvändig. Om det finns en omedelbar livsfara, som vid en brand, hjärtstopp eller kraftig blödning, är det viktigt att agera snabbt. Vid hjärtstopp är det kritiskt att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning (HLR). Om du inte är säker på hur man utför HLR eller känner att du behöver uppdatera dina kunskaper finns det flera första hjälpen-kurser som du kan delta i. Ett exempel är Hjärtgruppens första hjälpen kurs där du kan lära dig dessa färdigheter. Att kunna HLR och liknande färdigheter är otroligt viktigt och värdefullt att ha med sig.