Panikångest är mer utbrett i samhället än vad man tror

2023-01-30

Panikångest är en allvarlig ångestsjukdom som påverkar miljontals människor runt om i världen. Det är vanligt att människor med panikångest lider i tysthet på grund av stigmat som ofta är kopplat till psykisk ohälsa. 

Många tror felaktigt att panikångest är en svaghet och att det är något som man kan kontrollera själv, men detta är inte fallet. Panikångest kan vara oerhört handikappande och påverka en persons liv på många olika sätt. 

Trots det faktum att panikångest är så vanligt, finns det fortfarande mycket okunskap och förvirring kring sjukdomen. 

I denna artikel kommer vi att diskutera vad panikångest är, dess symtom och orsaker, samt vad du kan göra för att hjälpa någon som lider av denna sjukdom. Så om du eller någon du känner lider av panikångest, eller om du bara vill lära dig mer om denna sjukdom och hur man kan hjälpa, så är detta artikeln för dig. Låt oss ta en närmare titt på denna vanliga och allvarliga sjukdom och hur vi kan göra skillnad i någons liv genom att lära oss mer och erbjuda stöd.

Vad är panikångest?

Panikångest är en form av ångestsyndrom som innebär upprepade återkommande attacker av intensiv rädsla eller obehag, som uppstår plötsligt och utan varning. Under en panikattack kan personen känna en stark rädsla för att förlora kontrollen, dö, bli galen eller få en hjärtattack. Symtomen kan inkludera snabb hjärtrytm, bröstsmärta, andningssvårigheter, yrsel, svettningar och domningar eller stickningar i händer och fötter.

Panikångest kan påverka människor på olika sätt och kan vara mycket handikappande för dem som lider av det. Panikångest kan också leda till sekundära fobier, då personen undviker situationer som de tror kan utlösa en attack.

Det är viktigt att notera att panikångest är en verklig sjukdom som kan behandlas. Det finns flera behandlingsmetoder tillgängliga för personer som lider av panikångest, inklusive terapi och medicinering. Om du eller någon du känner lider av panikångest, är det viktigt att söka professionell hjälp för att få en korrekt diagnos och behandling

Hur vanligt är panikångest?

Panikångest är en vanlig sjukdom som drabbar fler än vad man kanske kan tro. Enligt en studie från Sverige har en tredjedel av den svenska befolkningen någon gång  studier drabbats av panikångest någon gång under deras livstid. 

Det är något vanligare hos kvinnor än hos män. Panikångest kan påverka människor i alla åldrar, men det verkar oftast debutera under ungdomar eller tidig vuxen ålder.

Vad är orsaken till panikångest?

Orsaken till panikångest är inte helt klarlagd, men forskning tyder på att det kan vara en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer.

En del personer kan ha en genetisk benägenhet att utveckla panikångest. Forskning har visat att personer med en familjehistoria av panikångest eller andra ångestsyndrom har en ökad risk att utveckla sjukdomen.

Psykologiska faktorer kan också spela en roll. Personer som är särskilt känsliga för stress eller som har en tendens att överanalysera situationer kan vara mer benägna att utveckla panikångest.

Miljömässiga faktorer kan också spela en roll i utvecklingen av panikångest. Traumatiska händelser eller höga stressnivåer kan utlösa sjukdomen hos vissa personer.

Hur kan du hjälpa någon med panikångest?

Om du känner någon som lider av panikångest kan du hjälpa dem genom att vara stödjande och förstående. 

Det är viktigt att du inte försöker tvinga personen att konfrontera sina rädslor, utan istället låter dem ta det i sin egen takt. Du kan också uppmuntra personen att söka professionell hjälp, som terapi eller medicinering.

Behandling av panikångest

Det finns flera behandlingar för panikångest, inklusive terapi och medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapiform som används för att behandla panikångest. Medicinering kan också användas för att lindra symtom och förhindra framtida attacker.