Vad orsakar social fobi?

2023-04-05

Social fobi är en ångestsjukdom som påverkar många människor runt om i världen. Det är en stark rädsla eller obehagskänsla som uppstår i sociala situationer där personen är rädd för att bli bedömd eller kritiserad av andra. 

Social fobi kan vara ett sort problem som påverka en persons liv på många sätt, från att begränsa sociala interaktioner till att påverka prestationer på jobbet eller i skolan. Men vad orsakar denna ångest och hur kan den behandlas?

Orsakerna till social fobi är inte helt klarlagda, men det finns flera faktorer som kan spela en roll i dess utveckling. Här idag kommer vi att titta närmare på några av dessa faktorer?

Negativa sociala erfarenheter

Negativa sociala erfarenheter kan ha en betydande påverkan på en persons hälsa, inklusive utvecklingen av social fobi. Dessa erfarenheter kan inkludera mobbning, utstötning, förlöjligande eller förnedring, särskilt i sociala sammanhang.

Forskning har visat att personer som har upplevt negativa sociala erfarenheter, särskilt i barndomen eller tonåren, har en högre risk att utveckla social fobi senare i livet. Detta kan bero på att sådana upplevelser kan leda till en ökad rädsla för att bli bedömd eller kritiserad av andra, och därmed skapa en känsla av social osäkerhet.

Dålig självkänsla

Dålig självkänsla är en faktor som kan bidra till utvecklingen av social fobi. En person med låg självkänsla kan ha en ökad rädsla för att bli bedömd eller kritiserad av andra, vilket kan leda till en rädsla för sociala situationer. Detta kan också leda till en rädsla för att inte passa in eller att bli avvisad av andra, vilket kan förstärka känslan av social osäkerhet.

Personer med låg självkänsla kan också ha svårt att hantera feedback eller kritik från andra, vilket kan öka deras rädsla för sociala situationer. De kan också ha svårt att skilja mellan konstruktiv kritik och personliga attacker, vilket kan leda till en ökad rädsla för sociala interaktioner.

Låg självkänsla kan också leda till en ökad känsla av ångest och depression, vilket kan förvärra social fobi. Personer med låg självkänsla kan ha svårt att ta initiativ eller ta risker, vilket kan hindra dem från att ta sig utanför sin bekvämlighetszon och möta nya människor eller situationer.

Underliggande sjukdomar

Även underliggande sjukdomar kan spela roll i utvecklingen av social fobi. Social fobi kan förekomma tillsammans med andra psykiska sjukdomar, såsom depression, tvångssyndrom eller panikångest. Det är vanligt att personer med social fobi också lider av andra psykiska sjukdomar, vilket kan göra det svårare att diagnostisera och behandla.

Depression och ångest kan öka risken för att utveckla social fobi. Personer som lider av depression kan ha låg självkänsla och svårt att hantera sociala situationer, vilket kan öka risken för social fobi. Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom kan också ha en ökad rädsla för sociala situationer, vilket kan leda till social fobi.